Iniciátoři akce za návrat busty (skupinka v sestavě Martin Košťák, Jaroslav Volf a Miloš Starý, pod patronací starosty Jiřího Lišky) vyhlásili sbírku a také oslovili akademického sochaře Michala Moravce, který vytvoří novou podobiznu skladatele.

Miloš Starý nám včera sdělil, že k prvnímu jarnímu dni věnovali jičínští patrioti – Čtvrtečníci na obnovu pomníku J.B Foerstera částku 26 tisíc korun.
Sbírka běží čtvrtý týden a potrvá do 15. dubna. Do té doby je možné zasílat příspěvky na účet č.: 257633479/ 0300 u ČSOB na Husově třídě. Organizátoři potřebují získat 65 tisíc korun.

Autor busty
„Akademický sochař Michal Moravec nás informoval o průběhu prací na podobizně skladatele. Hotová je silikonová forma, do níž odlije bustu. Práci dokončí v závěru března," popisuje průběh záchranné akce Miloš Starý.

S novou bustou bude renovován i piedestal, na němž se podepsal zub času. Zviditelnit potřebuje i nápis na podstavci, který je téměř nečitelný.
Iniciativa za rekonstrukci památníku se setkala s velkou odezvou veřejnosti a zájmem obyvatel Jičína.

Čtvrtečníci
První hromadnou aktivitou v tomto ohledu je již zmíněný počin Čtvrtečníků – skupiny vynikajících mužů, kteří se scházejí každý první čtvrtek v měsíci a organizují učené debaty, přednášky a semináře na rozmanitá témata.

Jejími členy byli a jsou univerzitní profesoři, lékaři, inženýři, pedagogové a odborníci v různých profesích, bývalí skvělí sportovci a jičínští patrioti .
Z iniciativy jednoho ze zakladatelů inženýra Josefa Kolačného se tato společnost rozhodla propagovat sbírku na Foerstera a sami členové jdou ostatním příkladem. „Nutno dodat, že většina těchto pánů je již dávno v penzi. Nejstaršímu Stanislavu Hilmarovi je 93 let. Jsou to lidé, kteří mají své město rádi a mohou být mnohým výdělečně činným spoluobčanům zářným příkladem," poukazuje Miloš Starý.

Na ukradenou bustu Foerstera byla vyhlášena sbírka.Organizátoři akce by rádi upozornili veřejnost, že slavnostní odhalení pomníku v novém hávu je plánováno na úterý 16. dubna v 17 hodin.

„Rádi bychom upřímně pozvali všechny, kdo přispěli a přispějí zdaru akce a podpořili finančně či morálně snahu organizátorů. Ještě jednou všem příznivcům srdečně děkujeme," vzkazuje Miloš Starý. ⋌(kov, ms)