Projekt nazvaný jednoduše My sestává z momentek, které studentka Lepařova gymnázia pořídila za pomoci Charity České republiky. Fotoaparátem zachytila pracovníky charity, její klienty i širokou veřejnost.

„Nápad vznikl tak, že jsem jednoho dubnového večera seděla u stolu a neměla jsem zrovna dobrou náladu. Padla na mě taková myšlenka: Valentýno, snaž se, koukej něco vymyslet," vypráví výřečná autorka. „A tak jsem si přinesla papíry, počítač a spoustu tužek. Sepsala jsem si všechny nápady. Tou dobou už jsem měla nabídku od oblastní charity, abych pro ně fotografovala," uzavírá příběh. Promluvila i na vernisáži, která se uskutečnila ve čtvrtek. Přišlo se na ni podívat okolo padesáti lidí.

Výstava je velice promyšlená. Má několik vrstev, nad nimiž lze rozjímat. Například: každou fotografii doprovází popisek. Každý člověk na snímku měl jednoduchý úkol, a sice popsat, co pro něj znamená pojem naděje. Vznikla tak kolekce krátkých výroků a úvah vměstnaných do jedné věty, či souvětí. Na pozorovatele tak zapůsobí nejen obraz, ale i text.

Výstava My je další akcí, která se uskutečnila ve skvostně zrekonstruované budově v ulici Židovská, č. p. 100. Potvrzuje se, že z historického domu se stává další kulturní centrum Jičína. „Je dobře, že ve škole se prolínají společenství. Charita je projekt katolické církve a do židovské školy dříve chodily křesťanské děti. Myslím si, že by se věci v naší společnosti měly spíše spojovat než rozdělovat," říká Jan Kindermann, ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi.