„Tato setkání se pořádají většinou pro jakousi regionální základnu hráčů, účastníci však často pocházejí i ze vzdálenějších koutů naší země. Takže kromě místních zde byli muzikanti z Javornice, Kunvaldu, Vamberka, Letohradu, Mistrovic, Čestic, Kostelce, ale pak také například z Podlesí u Chocně, Holic, Horního Třesňovce, Srubů u Chocně, Brteče u Vysokého Mýta, Homole, Plchůvek, Těchonína a ti nejvzdálenější pak z Bobrové z okresu Žďár nad Sázavou, Klenče z okresu Roudnice nad Labem či Kašavy u Zlína," vypočítala organizátorka Lucie Grunclová.

Setkání vypuklo v sobotu po 14. hodině, kdy se na pódiu začali střídat jeden hudebník za druhým. Přijelo 23 harmonikářů, avšak celkem to bylo 32 hudebníků. Někdy totiž hráče doplnila i zpěvačka a jedno uskupení mělo i pět členů.

„Ne zcela běžným bylo vystoupení účastníků z Kašavy, kteří se zúčastnili tohoto setkání již loni. Jedná se o dva heligonkáře, otce a dceru, kteří tentokrát přijeli i v kroji, čímž své vystoupení dostatečně odlišili od všech ostatních. Tímto ale samozřejmě nesnižuji výkony všech ostatních, každé je něčím originální a co divák, to jiný pohled," dodává Lucie Grunclová.

A návštěvníci jí dali za pravdu. „Z doslechu jsme se dozvěděli, že Rokytnice má druhé harmoniky, kde je velký úspěch, a proto jsme i my zavítali. Krásné prostředí sálu nás okouzlilo, a proto jen tak dál. Ať pokračují a lidem dávají náladu," zní jeden zápis z kroniky.

Přestože oficiální odpoledne, které zahájil i starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek a senátor Miroslav Antl, skončilo v osm hodin večer, domů se nikdo nerozprchl.

„Po skončení oficiální části se v hraní pokračovalo v lokále místní restaurace, kde zněly tóny harmoniky a saxofonů až do pozdních nočních hodin," smála se organizátorka Lucie Grunclová.

Jedním z nejsilnějších zážitků, který nastal i před rokem, byla závěrečná píseň Ta naše písnička Česká, kterou s účinkujícími zpíval celý sál. „Děkujeme za krásný večer prožitý s vámi a vaší muzikou, kdy jsme mohli vzpomínat, zpívat a bavit se ve vaší společnosti a ocenit vaši lásku k písním i hudbě jako takové, lidem a všemu krásnému," zapsali jedni z manželů do kroniky akce.

Podobné pocity měla i hlavní organizátorka. „Myslím, že jsme všechno zvládli podle plánu i díky všem, kteří se na organizaci akce jakkoliv podíleli. Nějaké mouchy se samozřejmě najdou vždycky, ale díky nim je člověk pro příště zase o něco moudřejší," dodává.

Odpoledne navíc oživila výstava italských akordeonů, které si účastníci měli možnost osobně vyzkoušet.