Hned ze začátku mile překvapili novopačtí automodeláři, kteří veřejnosti představili věrný model novopackého náměstí, tak, jak vypadalo v roce 1842. Toto dílo vzbudilo oprávněný obdiv všech přítomných.

Dalším skvělým počinem bylo promítání fotografií a dobových listin z katastrofální povodně, která Novou Paku postihla právě před osmdesáti lety, 26. května 1936. Dvě promítání se zasvěceným výkladem pana Jiřího Čejky shlédlo v Gernatově domku mnoho spokojených diváků. Zvláště potěšující byla značná část mladých lidí, kteří o této události neměli dosud mnoho spolehlivých informací. Značnou exkluzivitu poskytla i prohlídka medijních kreseb s velice poutavou přednáškou Ivo Chocholáče, který posluchače seznámil nejen se vznikem spiritismu, ale také vysoce ocenil výjimečnost tohoto fenoménu na Novopacku, vyjádřenou hlavně osobou Karla Sezemského.

Ten vrchol nejvyšší, alespoň pro neočekávaně velikou účast, přinesla půlnoční komentovaná prohlídka novopackého hřbitova. Nebyla to nějak nahodilá a samoúčelná akce. Průvodce Martin Krummholz seznámil účastníky tohoto poněkud tajemného a pouze baterkami osvětleného setkání, s tvorbou několika generací slavného novopackého sochařského rodu Suchardů.

Však také nejslavnější z nich, Stanislav Sucharda, jehož stopadesáté výročí narození a sté výročí od jeho smrti si v tomto roce připomínáme, přispěl významným podílem k výzdobě některých náhrobků, které tak byly povýšeny na umělecká díla. Nebyl však sám, na uměleckém ztvárnění náhrobků se podíleli i další členové rodu a také někteří další umělci, kteří se v Suchardově dílně vyučili.

Martin Krummholz velice ocenil výjimečnost umělecké výzdoby našeho hřbitova, protože podobných není příliš mnoho. Celé toto setkání navíc ještě umocnila obloha, která navzdory chmurné předpovědi počasí, byla plná zářivých hvězd. Všichni se rozcházeli plni nových dojmů a nikomu ani moc nevadilo, že asi brzy začnou zpívat kohouti.    Zdeněk Burkert