Zdejší setkávání jsou výjimečná. Děti zde po celé prázdniny plně zaměstnávají, motivují, vzdělávají a hlavně zabaví! Každá z dílen má specifické zaměření, ať je to kamenická, divadelní, taneční, výtvarná, fotografická…

Letošní novinkou byl příměstský tábor pro děti od tří let. Zájem byl velký. Tábor byl určen zejména místním dětem, pro které byl připraven každodenní program. Počasí přálo, a tak si prckové užívali venkovského vzduchu.

„Bylo to fajn, úplně něco jiného než práce s teenagery. Sestra má zkušenosti s malými dětmi, pracovala s nimi například v Norsku v mateřské školce, takže jsme všechno zvládli bez problémů," hodnotí počin Kateřina.
Příměstský tábor, kdy děti do tábora denně docházejí, tu připravili i v rámci ostatních dílen. „Je pro nás důležité vyhovět místním, ale tak velký zájem zase nebyl," přiznává objektivně Kateřina. Novinkou byla i dílna her a výletů, která zavedla děti do Českého ráje, na Malou skálu.

Výtvarná dílna proběhla v tomto týdnu s novou vedoucí Alžbětou Kunstátovou, která tu byla před dvěma roky na řezbářském sympoziu. Měnili se i další vedoucí.

Největší zájem dětí je stále o kamenářskou dílnu, filmovou, fotografickou, jako jedna z prvních byla naplněna muzikálová. „Pozoruji, že děti nemají trpělivost něco sledovat, vyrábět. Chtějí mít nějakou šablonu, aby nemusely přemýšlet," domnívá se vedoucí tábora.

Do Roškopova se holky a kluci vracejí z celé České republiky. Téměř všichni vedoucí a instruktoři jsou z řad dětí, které tu prožily své školní prázdniny. A to je taky super.

Dnes tu začíná další ročník sochařského sympozia, jehož výsledné práce zdobí zdejší přírodní areál směrem k lesu. Letos se střetnou všichni účastnící předchozích setkání aby upravili své výtvory, natřeli je a postarali se o ně. Při sobotní vernisáži je pak plánována procházka krajinou se zakončením na střelnici, kde bude ke zhlédnutí nevšední projekce.

Tábor letos finančně podpořilo ministerstvo kultury, jako každoročně pomohl krajský a obecní úřad.