Program pro veřejnost byl zahájen v pátek odpoledne vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Dětenice. Děti zazpívaly, zarecitovaly a předvedly dvě divadelní představení.

Ve večerních hodinách se pak diváci zasmáli u představení Lakomá Barka, sehraného místním divadelním spolkem Korálka starší.
Od sobotního rána se na návsi v Dětenicích scházeli trhovci v dobových krojích, kteří potěšili hlavně děti výrobou košíků, šperků, svíček či provazů. Každý měl možnost vyrazit si pamětní minci. Návštěvníci zároveň mohli zhlédnout historické výstavy v základní škole, kde probíhal den otevřených dveří. „Do zdejší školy jsem začala chodit v třiatřicátém. Vzpomínám na ni moc ráda. Školní léta byla hezká, pamatuji se ještě na všechny učitele," říká pětaosmdesátiletá účastnice oslav Jindra Špičková.


Sladké vítání
Již tradičně Dětenice přivítaly hosty dětenickými koláčky. Místní ženy jich napekly téměř 2500.

Během dopoledne proběhla také v Osenicích sváteční mše, kde zazpívaly sbory Salvátor z Chrudimi a VUS Pardubice.

v odpoledních hodinách si mohli milovníci sborového zpěvu užít i tradiční program festivalu Foerstrovy Osenice v zahradě Foerstrovy školy. Příjemnou novinkou festivalu bylo úvodní pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Dětenice. Dětenice pak rozzářily kroje tanečníků folklorních souborů Baráčníků z Řepova.
V dětenické sokolovně hned poté seznámili Alfréd Strejček a herecká skupina Bohem s hlavními mezníky místních dějin a potěšilo i pěvecké vystoupení sboru Jizeran ze Semil, Jany Ryklové a Václava Šolce. Koho historie obce zaujala do větší hloubky, ten se mohl zúčastnit i besedy s panem J. Volákem a Evou Bílkovou. Krátce po besedě následovala taneční zábava s hudbou Sonet. Někteří tu vydrželi až do kuropění.


Nedělní tečka


Kdo měl chuť, mohl v neděli zavítat do Brodku na hasičskou soutěž. Místní zlákala i fotbalová utkání žáků a staré gardy v Dětenicích. Pro děti bylo nachystáno zábavné odpoledne v zahradě Foerstrovy školy. Závěr víkendu byl věnován organizátorům a účinkujícím srazu, kteří si přišli posedět do Zahrady poznání za zdejší sokolovnou.