Ve výstavní síni byla ve čtvrtek slavnostně otevřena expozice R013 – obrazy, objekty, na níž návštěvníci mohou zhlédnout výtvory restaurátorů Evy Skarolkové – Stuchlíkové, Petra Bareše, Jiřího Brodského a Miroslava Křížka.

Díla se velmi různí žánry i zaměřením. Jsou převážně abstraktní či velmi expresivně pojatá. V expozici divák najde jak výtvarné, tak objektové umění.
Úvodního slova se na vernisáži chopila teoretička a historička umění Dagmar Martincová. Zmínila, že profese restaurátora je zajímavá, ale i náležitě obtížná. Nejčastěji se týká výtvarného, sochařského či architektonického umění. Restaurátor musí být akademicky zběhlý a talentovaný v těchto oborech, ale to nestačí. Zároveň se musí orientovat v době a kontextu, kdy umělecká díla vznikla.

„Restaurátor dostává do rukou něco, co je zničené, ať už zubem času, nebo lidskou rukou. Aby mohlo i nadále plnit svou roli, musí restaurátor odkrýt jeho minulost," uvedla Dagmar Martincová.

Dodala, že restaurátor musí při své práci krotit své tvůrčí choutky, protože do cizích děl nesmí vložit nic ze sebe. Není proto s podivem, že tito lidé svou kreativitu musí vybít někde bokem a že se sami stávají schopnými umělci.

Vernisáži přihlíželo více než padesát lidí. Zahájil ji i ukončil Pavel Kuneš hrou na dudy. Přítomní si na místě sami mohli zvolit písně.