Výjimkou nebyla ani hudební produkce muzikantů Řehečského kvarteta, a to na pěší zóně před Hotelem Praha. Projíždějícímu pohádkovému vláčku rádi zahráli Ku Praze uhání vlak, čímž pobavili nejen cestující, ale také okolostující publikum.