Touto expozicí připomínají její pořadatelé, Městské muzeum Hořice a Nadační fond Jendy Rajmana, sté výročí začátku 1. světové války.

Návštěvníky vernisáže, mezi nimiž byla i dcera autora vystavovaných snímků Blanka Hančarová, přivítala historička muzea Oldřiška Tomíčková.

Úvodní slovo patřilo profesoru Karlu Martinkovi, který připomněl okolnosti, které vedly k vypuknutí Velké války i roli Itálie, která původně stála na straně Ústředních mocností, aby se posléze přidala ke státům Dohody.
Italská fronta byla jedna z hlavních frontových linií první světové války. Došlo zde k sérii bitev, především na řece Soči, mezi armádami Rakouska-Uherska a Itálie. Život zde položilo i mnoho českých vojáků, mezi nimi i dědeček profesora Martinka.

Cenné svědectví o životě vojáků rakouské armády zanechal Jenda Rajman, který se války zúčastnil jako civilní úředník lazaretu na italské frontě, nacházejícím se právě nedaleko řeky Soči. Rajmanovu osobnost představil na vernisáži jeho vnuk Pavel Hančar, který pořádá dědův odkaz a založil také nadační fond.

Jenda Rajman (1882 – 1965), rodák ze středočeských Rožďalovic, byl umělecký knihař, ale také vášnivý fotograf, který na snímcích, prozrazujících autorův talent, zachytil každodenní život vojáků se všemi hrůzami, ale i drobnými radostmi, práci lékařů v lazaretu, pacienty, zbraně, letadla, poničená města, válečné hřbitovy, pobořená města a další svědectví.

Historickou hodnotu dodává jeho snímkům skutečnost, že většina z nich je popsána a datována, některé posílal domů jako pohlednice.

Válku Rejman přežil, ale ačkoliv byl skvělým písmákem a vypravěčem, nikdy o ní prý nemluvil. Teprve jeho dědici, když fotografie objevili a uvědomili si jejich hodnotu, snímky představují veřejnosti. Byly i součástí velké výstavy, která se konala před několika lety v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu. Ani knihařská dílna v Rožďalovicích neupadla v zapomnění, dnes je zde Muzeum a knihařská dílna Jendy Rajmana (více na www.rajman.cz).
K nahlédnutí, případnému objednání, byla návštěvníkům muzea obsáhlá publikace JozefaVričana o sočském bojišti: Po zapadlých stopáchčeských vojáků. Z Julských Alp k Jadranu.
Zajímavý příspěvek
V nezvyklé roli vystoupil na vernisáži starosta města Ivan Doležal, který nejen zazpíval dobové písně, ale postaral se i o velmi emotivní tečku čtvrtečního setkání osobní rodinnou vzpomínkou.

Přečetl dopis na rozloučenou, který jeho dědeček, který padl v Haliči, napsal své rodině.Výstava fotografií z 1. světové války bude v Hořicích k vidění až do 28. září. Jistě přiláká řadu zájemců o toto období světových i našich dějin a bezpochyby se stane vítaným doplněním učiva dějepisu a vlastivědy na všech stupních místních škol.  Jindra Váchová