Karla IV. představil docent Petráček jako komplexní osobnost se smyslem pro politický, ekonomický i duchovní rozměr vládnutí. Byl odvážným válečníkem, mluvil pěti jazyky včetně češtiny a zároveň byl i literátem – jeho Vita Caroli je v evropském kontextu ojedinělým dílem. „Karel IV. je v našich dějinách vnímán jako vzorový panovník, který systematicky kultivoval úctu k české národní tradici, nechal napsat několik českých kronik, vyrobit českou královskou korunu.

Předpokládal, že Praha bude centrem římské říše, a podle toho ji i budoval," připomněl Tomáš Petráček a dodal, že Karel IV. byl jednoznačně osobností zakladatelského typu a zasloužil se nejen o založení Univerzity Karlovy, ale i mnoha českých měst. „Kdyby nepřišlo husitství, které nás vrhlo zpět na periferii evropských dějin, mohl být Karel IV. brzy po své smrti prohlášen za svatého," uvedl na závěr Tomáš Petráček, který pochází z Hořic a v současné době je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové.

Vztah má i přímo k Peckovsku. Na hřbitově v Bukovině totiž odpočívají jeho prarodiče a jeden z jeho předků zde v roce 1731 nechal postavit sochu sv. Jana Nepomuckého.