Projektu se zúčastnili prvňáčci ze ZŠ a MŠ Kopidlno s třídní učitelkou Barborou Komárkovou. Na tento slavnostní okamžik byli pozváni i rodiče a další rodinní příslušníci.

Žáčci si připravili krátké, ale krásné pásmo s písmeny z abecedy, která již znají, a zazpívali zajímavé písničky. Poté byli postupně královnou – starostkou města Hanou Masákovou předvoláni před krále – ředitele základní školy Pavla Berného, který je pasoval na čtenáře. Celým programem děti provázely další pohádkové bytosti – Červená Karkulka, Kašpárek a vlk, které jim postupně předaly drobné dárky: knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka „Abeceda", záložku a také čtenářský průkaz do Městské knihovny v Kopidlně. Zdařilá akce byla zakončena fotografováním s pohádkovými bytostmi.

Dík knihovnici

Do projektu školu přihlásila vedoucí městské knihovny Romana Komárková, které tímto mockrát děkujeme. Tato akce se v naší škole konala prvním rokem a měla mezi všemi účastníky velký ohlas, a proto bychom byli rádi, kdyby se stala každoroční akcí a zároveň i odměnou našim prvňáčkům za jejich úsilí, které věnovali nácviku čtenářských dovedností. Děkujeme paní starostce a všem pracovníkům města, kteří se na přípravě akce podíleli a zároveň také všem, kteří přišli tuto akci podpořit svojí účastí.   za ZŠ a MŠ Kopidlno žákyně 9. třídy Tereza Rozsypalová a Zuzana Masáková