Už během dlouhého 19. století, které lze pokládat za období renesance západního hermetismu, a 20. století se tyto tři tradiční pilíře tzv. okultních věd staly předmětem živého zájmu celé řady výtvarných umělců, jimž posléze sloužily jako zdroj inspirace. Ať už se jednalo o symboliku tarotových karet, kosmogonické prvky židovské kabaly, svobodné zednářství, satanismus, teosofii nebo lidovými vrstvami se šířící spiritismus, odevšad můžeme sledovat průniky do výtvarného umění.

A právě s nimi nás v pátek 4. listopadu v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku seznámí osoba v pravdě povolaná, novopacký rodák, znalec fyzických i duchovních krajin Podkrkonoší, básník, spisovatel a výtvarný kurátor Jaromír Typlt.

Ve své přednášce nazvané „Skryté, skrývající se, skrývané" se zaměří na čtyři základní typy průniků okultních nauk do výtvarného umění, které bude demonstrovat na bohatém obrazovém doprovodu.

ČTYŘI VSTUPY
Tou první je „ilustrace", kdy obraz symbolickým způsobem ilustruje určité filosofické teze nebo alchymistické pracovní postupy. Na ní navazuje „okultní rej", někdy vážně míněné, ale často také parodické potěšení ze zobrazování světa duchů a démonů, magických rituálů a rekvizit. Zde se dotkneme zejména děl nám blízkého Josefa Váchala.

Třetím průnikem je „médium", kdy se obraz snaží zprostředkovat přímo vnitřní zážitek, často prostřednictvím geometrických a ornamentálních struktur, např. médijní kresby podkrkonošských spiritistů.

A konečně čtvrtým průnikem je „magický objekt", kdy je obrazu připisována bezprostřední magická působnost, jež má sloužit k proměně člověka. Zvláštní důraz přitom bude kladen na autory a fenomény spjaté s regionem severovýchodních Čech.

Nestává se často, že bychom vám mohli nabídnout příspěvek, v němž by se snoubily zasvěcený výklad znalce, poutavé slovo básníka a výtvarné umění prodchnuté magií a mystikou.     Pavel Kracík