Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. – 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice.

V pátek 10. května v Biografu Český ráj v Jičíně se projekcí v časech 8.00, 9.30, 11.00 a ve 12.30 zúčastní více než 950 žáků ze sedmi základních a středních škol, a to nejen ze Jičína, ale i z okolí.

Tisková zpráva

Tento program je jubilejním desátým dílem unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, který se díky zájmu škol stal během několikaleté historie největším vzdělávacím projektem svého druhu v České republice. K dnešnímu dni jej navštívilo více jak milion dětských diváků.

Cesty nás v jubilejním 10. programu unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 zavedou do obdivuhodné přírodní laboratoře - na Madagaskar. V programu "Madagaskar - příběh pradávné Lemurie" budeme obdivovat jedinečnost a krásu tamější přírody, kulturu a zvyky Malgašů, taje domorodých tradic a jedinečnou atmosféru čtvrtého největšího ostrova na světě. Budeme si vyprávět příběh o vtipných lemurech, podivných chameleonech, vznešených baobabech a nevšední malgašské kultuře. Setkáme se s lemury kata, ksukolem ocasatým, ploskorepem třásnitým i s hroznýšem madagaskarským a mnoha dalšími živočichy, kteří tu žijí. Poslechneme si strašidelné kvílení největších lemurů Indri indri, poznáme krásu NP Tsimanampetsosa, Kirindy a Masoala, projdeme se po legendární Avenue du Baobab, zdoláme jednu z nejnáročnějších offroadových cest na světě proslulou RN5 a poodhalíme život a tradice Malgašů. Na vlastní kůži zažijeme nevšední pohřební rituál famadihana. Se zakladatelem projektu, fotografem a dobrodruhem Adamem Lelkem, který nám bude na cestě po Madagaskaru průvodcem, prožijeme příběh plný dobrodružství, silných emocí a porozumění.

Programy populárně naučného projektu Planeta Země 3000 mimo jiné žákům

a studentům vždy přibližují učební látku, kterou se děti ve škole učily, učí nebo učit teprve budou. V programu „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie" se jeho tvůrci zaměřili na problematiku geologické minulosti planety Země a z toho vyplývající izolovaný geologický vývoj Madagaskaru. Teorie kontinentálního driftu, dělení a pohyby kontinentů tvoří tzv. hlavní výukovou rovinu programu.

K jubilejnímu 10. programu unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 jsme se rozhodli připravit pro každou zúčastněnou školu několik bonusů, se kterými mohou školy velmi účelně a systematicky navázat nejen na projekci, ale využít je i v průběhu celého školního roku. Bonusem k účasti na projekci je výukové DVD, výukové karty, pracovní listy a tematický plakát. V rámci partnerství s magazínem Koktejl od nás každý divák ke své vstupence obdrží časopis Koktejl zdarma. Školám nabízíme také 10% slevu na roční předplatné tohoto magazínu.

Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekvencí (čtyřmi dataprojektory v rozlišení 6K, tedy ve třikrát lepší kvalitě než je FULL HD promítaných přes celé filmové plátno), doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. Program tak v divákovi zanechá jedinečný a neopakovatelný kulturně vzdělávací zážitek. Programy unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 jsou oblíbeným doplňkem učiva nejen

u pedagogů, ale především u jejich žáků a studentů ze škol po celé České republice.
Již teď se všichni mohou těšit na pokračování projektu. Od března 2014 do března 2015 totiž připravuje obecně prospěšná společnost Planeta Země o. p. s. pro své diváky další díl projektu, který nese název „Indonésie a Oceánie – po stopách lidojedů ".

Více informací o programu „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie" a „Indonésie a Oceánie – po stopách lidojedů" a celém vzdělávacím projektu Planeta Země 3000 naleznete na webových stránkách www.planetazeme.cz.

Ing. Otakar Friedrischek, ředitel