Pro připomínku svátku seniorů pořádá středisko z Benešova nábřeží výstavu obrazů a fotografií s příznačným názvem Výtvarná tvorba 80+.

Během října si ji mohou zájemci prohlédnout v prostorách městského úřadu.

„Autory obrazů jsou lidé, kteří využívají služeb královédvorského střediska Diakonie, kde se pod vedením akademického malíře Františka Kalenského věnují výtvarné tvorbě. Vznikají při ní zajímavá díla, která zachycují různá témata a vyjadřují představy, pocity a vzpomínky. Výstavu jsme měli dva týdny v evangelickém kostele a nyní se posouvá dále," vysvětlil ředitel místní Diakonie Zdeněk Hojný. A dodal: „Ukázalo se, že vysoký věk není pro výtvarnou činnost překážkou. Všichni autoři jsou starší osmdesáti let a několik žen patří dokonce k nejstarším občanům města, protože již mají za sebou úctyhodnou devadesátku."

Důležitou součástí výstavy jsou fotografie, které zachycují atmosféru, při které senioři díla tvoří. „Jejich autorkou je Irena Vězdová, která se ve své tvorbě věnuje lidem, jejich příběhům, práci a emocím," dodal Hojný.

Propojili tři výročí

Téma výstavy se navíc pojí s celostátním Týdnem sociálních služeb, který probíhá také v říjnu , a také s výročím založení střediska Diakonie ve Dvoře Králové, které poskytuje sociální služby seniorům z Královédvorska již 22 let.