Systém vytvořený bájným mudrcem Lao-c´ žijícím snad v 6. století př. n. l., o němž nevíme, zda skutečně existoval, nebo zda se v jeho postavě nesdružuje více tehdejších filozofů. Nejznámější z mnoha legend, které tuto tajemnou postavu obestírají, je zasazena na sklonek učencova života, kdy se Lao-c´ zklamaný úpadkem vládnoucí dynastie Čou, rozhodl odejít a prožít své stáří v samotě západních hor. Když byl při odchodu zastaven na hranicích u pomezního průsmyku Chan-ku a strážce poznal, kdo je oním starcem jedoucím na buvolu, požádal mudrce, aby než navždy odejde, sepsal své učení a myšlenky do knihy, která by mu mohla sloužit jako poučení.

Tak měla vzniknout slavná kniha Tao-te-ťing, jedna z nejvznešenějších knih všech dob a současně základní spis taoismu.

TAOISMUS
Na Západě je v posledních desetiletích o taoismu hodně slyšet, studenti středních škol se o něm učí v hodinách společenských věd, citáty z knihy Tao-te-ťing se objevují v různých knihách, power-pointových prezentacích, písemných přáních a nesmí chybět ani v akčních bojových filmech. Vše je to ale pouhé klouzání po povrchu, neboť skutečný vhled do tohoto systému a pochopení jeho poeticko-obrazného jazyka vyžaduje dlouhodobější studium. Jiné řešení, které si vám dovolíme nabídnout, je vyslechnout si vyprávění člověka, který tento vhled podložený dlouholetým studiem má.

Je jím japanolog a jičínský rodák Petr Šimůnek, který vyšel vstříc našemu přání a připravil pro nás dvě tematické přednášky věnované taoismu. V té první, nazvané Staročínský taoismus, nás seznámí se spletitou historií taoismu, s jeho filozoficko-náboženskými předchůdci, s osobností zakladatele Lao-c´, přiblíží nám filozofické inovace taoismu a jeho vliv na čínskou kulturu a popíše i další proměny tohoto učení během čínských dějin, kdy se z taoismu stává lidový náboženský systém, obsahující prvky magie a šamanismu.

Přednášející též rozebere deset nejvýznamnějších kapitol knihy Tao-te-ťing, nazývané „Deset křídel bílého jeřába", pomocí nichž se nám pokusí vysvětlit taoistický filozofický systém.

Pokud jste o taoismu slyšeli a vzbudil váš zájem, pak si určitě nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte v pátek 21. října v 18 hodin do Porotního sálu jičínského zámku. Budeme se na vás těšit. za Jičínskou besedu  Pavel Kracík, www.jicinskabeseda.cz