Deska byla původně umístěna nad pravým vedlejším vchodem do budovy. Fotografie (o velikosti 5,5 x 8 cm) je jediným dochovaným záběrem znázorňující tuto událost.

Obdélníková pamětní deska z leštěné žuly od autora Václava Šidlíka byla rozdělena na tři části. Ve středu byl vyryt text „Jičínský rodák Josef Kroupa, francouzský legionář z roty Nazdar, člen T. J. Sokol v Paříži, padl v bojích u Verdunu ve Francii 20. 8. 1917." Na obou postranních dílech byly dále připevněny bronzové plakety. Levá z plaket představovala umírajícího legionáře se zraněným sokolem, pravá pak zobrazovala dva francouzské vojáky.

Krátké trvání

Deska byla na sokolovně umístěna pouze jedenáct let. Na jedné ze schůzí správního výboru jičínského Sokola na přelomu let 1940/1941 navrhli sami sokolové, že desku Josefa Kroupy ukryjí. Důvodem byla chystaná likvidace všech památek na okrese souvisejících s legionářskou tradicí v době protektorátu. Zpočátku sokolové uvažovali nad pouhým zakrytím desky ze smyšleného důvodu, že konečné odstranění desky bude provedeno až s celkovou opravou fasády. Podle jiných úvah měla být deska sejmuta a uchována v muzeu. Situace se však vyvinula zcela jinak.

Dne 4. července 1941 bylo několik členů správního výboru Sokola odvedeno na gestapo. Vyslýchání vedl Walter Richter. Důvodem byla právě plánovaná snaha sokolů ukrýt legionářskou desku. Jejich životy jim zachránilo uvedení informace o zakrytí desky do oficiální zprávy.

Později došlo již k rychlému sledu událostí. Dne 19. července 1941 dostal soukromý úředník Miloslav Černý ústní rozkaz od četnického nadpraporčíka Benedikta, který nařídil sejmutí pamětní desky a její zničení. Písemný rozkaz o sejmutí nikdy neexistoval. 23. 7. 1941 odevzdal desku nejmenovaný úředník okresního úřadu do sbírky barevných kovů.   Hana Fajstauerová