Vítanými dětmi byly Ella Pechová, narozená letos 12. ledna s rodiči Martinou Paříkovou a Jiřím Pechem, Damian Fibiger (narozen letos 8. března s rodiči Ivou Třešňákovou a Romanem Fibigerem, a David Řada (narozený loni 21. března) s rodiči Pavlínou Nechutovou a Jakubem Řadou.
Zdena Richterová