Losovali jsme vítěze soutěží a všechny děti a herci udělali hada, který se točil po celém nádvoří za zvuku písniček z pohádky. Na premiéře přidaly „ruku k dílu" i maminky paní Chudobová a paní Pavlová. Radost měly děti (herci), které se tak dlouho učily a pečlivě cvičily své role. Radost měli i zpěváčci, kteří přijeli ze ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou.

A také paní Jana Krchová, která ve svém nabitém programu našla čas chodit na zkoušky a ještě navíc ušít všem dětem úžasné kostýmy! Rád byl zvukař Tomáš Stuchlík , který chodí mezi nás každý čtvrtek, doma pak pracuje na zvukařině, aby vše bylo co nejlepší. A já jsem byla šťastná „jako blecha"! A všechna ta radost a energie se přenesla na malé i velké diváky a vytvořila se úžasná atmosféra a souznění hlediště s jevištěm. Všichni mají nezapomenutelný zážitek. Ale bez nadšení a velké obětavosti všech jmenovaných by se to dělat nedalo.

V příštím školním roce jsme pozváni s pohádkou „Koláč štěstí" na zámek v Lomnici nad Popelkou, určitě cestu uskutečníme. Budeme hrát v Domě seniorů na Pecce a pro ZŠ a MŠ Pecka. V září reprízujeme pohádku Vílí poklad na náměstí Pecky na Peckobraní. A samosebou budeme s divadýlkem „kočovat" a rozdávat radost po širokém okolí. Všem véélikánskou pusu.   Ivana Nosková