Českobratrská církev evangelická Jičín
Zveme vás na velikonoční bohoslužby, které se konají v kapli Farního sboru Česko-
bratrské církve evangelické, Konecchlumského 289, Jičín, takto:
Velký pátek 25. 3.v 10 hodin s vysluhováním večeře Páně
Hod Boží velikonoční 27. 3. v 10 hodin též s vysluhováním večeře Páně

Československá církev husitská
Velký pátek – Mladějov – 18.00 hod.
Bílá sobota – Libáň – 10.00 hod.
Bílá sobota – Jičín – 18.00 hod.
Neděle Hod Boží Velikonoční – Jičín – 8.30
Neděle Hod Boží Velikonoční – Dolní Bousov – 10.30
Neděle Hod Boží Velikonoční – Třtěnice – 14.00

Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín
Bohoslužby v době od 24. do 28.3.
Zelený čtvrtek 18.00 mše sv. s obřadem umývání nohou u sv. Jakuba
Velký pátek 9.00 pobožnost křížové cesty u sv. Jakuba, 15.00 mše u sv. Jakuba
bílá sobota 19.00 mše sv. slavná zpívaná
Velikonoční pondělí 18.00 mše sv. u sv. Ignáce