V sobotu 27. srpna se bude konat ve sportovním areálu U Vagónu v Holovousích pouťová zábava. Začátek je plánován na 20. hodinu a vstupné je 50 Kč. Po celý večer vám bude k tanci a poslechu hrát skupina POKROK, a to až do 2:00 hodin. Přijďte si posedět k vagónu a zatančit si pod širou oblohou! Bohaté občerstvení zajištěno!

V neděli 28. srpna proběhne hlavní program u kostela v Chodovicích. V 10:00 hodin se koná poutní mše, která bude zahájena zvoněním na historický zvon z roku 1494. Odpolední program začíná ve 13:30 hodin a do 14:15 h. bude účinkovat středověká skupina Grál.

Čas od 14:30 do 15:20 h. bude patřit dětem, představí se nám Loutkové divadlo Zvonek s pohádkou Zvířátka a loupežníci. Po skončení pohádky od 15:30 hodin bude opět vystupovat středověká skupina Grál a od 16:15 hodin začíná varhanní koncert Martina Strejce. Po 17. h. zhlédnete vystoupení Ochotnického divadelního spolku Blsko a jejich novou pohádku Čarodějnice Ráta.

Po celé odpoledne budou u kostela pro děti výtvarné dílny, dobový kolotoč a dřevěná střelnice. Připraveno bude občerstvení i pouťové koláče. Atmosféru jarmarku zpříjemní flašinetář. Cestou od kostela na farskou zahradu bude možné nakoupit u stánků řemeslníků. Od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna budou pouťové atrakce pro všechny generace na farské zahradě. Všichni jste srdečně zváni na pouťový víkend, těšíme se na vás.    (hs)