V sobotu v 10 hodin na chalupě přednáší ing. Ladislav Ouhrabka – Setkání příznivců přirozeného léčení. V sobotu od 11.15 je sraz na políčkách u zastávky povozu a následuje květinová meditace s Miriam Lunou. Během meditace je zajištěn alternativní program pro děti.

Komentované vyjížďky na políčkách můžete využít od pátku do neděle. Zájemci budou mít možnost individuální konzultace k zakládání a ošetřování květnatých luk, k pěstování přírodních rostlin a léčivých bylin. Kostel sv. Jiljí bude od pátku do neděle svátečně vyzdoben lučními květy a v sobotu 4.6. zde proběhne od 17 hodin Květinová slavnost.

Vystoupí Dechová hudba Jaroslava Kužela a děti z Mateřské školy Markvartice. Dechová hudba zahraje také v sobotu večer u chalupy.