Vždyť první generace tohoto slavného rodu vytvořily na Jičínsku celou řadu sochařských děl, která dodnes zdobí zdejší kraj i naše město. Až donedávna byla hlavním a prakticky jediným zdrojem informací o tomto uměleckém rodě obtížně dostupná monografie Bedřicha Slavíka nazvaná „U Suchardů", kterou v roce 1973 vydalo královéhradecké nakladatelství Kruh, a i v této publikaci zůstávala řada otázek nezodpovězena a mnoho témat zmíněno jen okrajově.

Publikace o rodu Suchardů.Vás všechny, kteří neměli a nemají to štěstí se k této publikaci dostat, bychom rádi pozvali na páteční setkání Jičínské besedy, které proběhne od 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku a jehož hostem bude PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR a autor celé řady odborných studií, jenž je v současné době pokládán za našeho největšího odborníka na Suchardy.

Název jeho přednášky Život a dílo Stanislava Suchardy (1866 – 1916) sice napovídá, že hlavní část bude věnována tomuto českému sochaři a medailérovi, ovšem hned v úvodu se detailně zaměří na počátky rodu Suchardů, sahající až ke sklonku 18. století. Řeč bude o významných členech této novopacké rodiny, mezi nimiž najdeme např. Antonína Suchardu, jenž je autorem prvního českého Husova pomníku, který vznikl roku 1872 v Jičíně a který stojí zato v roce Husovského výročí taktéž připomenout.

V centru pozornosti ale bude stát zmíněný Stanislav Sucharda, jenž jako nejúspěšnější z prvních žáků J. V. Myslbeka působil po celý život na Umělecko-průmyslové škole v Praze a zasloužil se o založení medailérské školy pražské Akademie. Jeho raná, myslbekovsky laděná tvorba, se kolem roku 1900 výrazně proměnila pod vlivem francouzského sochaře Auguste Rodina.

Sucharda byl v tomto období jedním z hlavních iniciátorů činnosti Spolku výtvarných umělců Mánes zprostředkujícího českému prostředí moderní umělecké směry. Kromě monumentálních děl (Palackého pomníku na stejnojmenném náměstí v Praze) a dekorace četných veřejných budov Sucharda realizoval též množství privátních náhrobků a podobizen. Byl rovněž zakladatelem českého moderního medailérství.    Pavel Kracík