K vidění budou mnohé druhy časoměřičů různého stáří i provedení – kapesní a náramkové hodinky, budíky, hodiny nástěnné, podlahové, stolní, kuchyňské, tzv. „kukačky", krbové či sloupkové. K nejstarším vystaveným exponátům budou patřit cestovní renesanční hodiny ze slonoviny z roku 1597, návštěvníky zaujmou jistě i hodiny z pozůstalosti spisovatelky Boženy Němcové (1820 – 1862) nebo nadějného básníka a představitele májovců Rudolfa Mayera (1837 – 1865), který zemřel na plicní chorobu ve věku pouhých 27 let, či osobní budík spisovatele Bohumila Hrabala (1914 – 1997). Mezi nejkurióznější se jistě zařadí recesistické hodiny, jejichž hodinové ručičky jdou pozpátku a ciferník je vyznačen opačným směrem. Součástí prezentovaných exponátů bude i kolekce hodin a la Brusel z přelomu 50. – 60. let minulého století. Většinu hodin ze své sbírky si Jiří Krytinář díky svému hodinářskému umění v průběhu let také sám opravil.

Výstava bude zahájena v neděli 6. září ve 14 hodin., úvodní slovo pronesou místostarosta města Zdeněk Rajm, režisér Tomáš Magnusek a hercův přítel, bývalý diplomat PhDr. Miroslav Kadlec. V hudební části vernisáže zahraje a zazpívá folkový muzikant Jan Vopařil. Zahájení výstavy, na němž účast přislíbila i řada Krytinářových filmových a divadelních kolegů, bude spojeno se křtem jeho zbrusu nové knihy „Dívám se kolem", jež je volným pokračováním předcházejícího knižního titulu „Dívám se vzhůru". Výstava potrvá do 11. října a zájemci o hodinářský obor si budou moci prohlédnout také kolekci hodin z muzejních sbírek, která je vystavena v prvním patře budovy v rámci stálé expozice „Památník rodu Šlechtů".

Jedná se například o pověstné „hodiny s vodotryskem" z roku 1832 a dále „pokojový orloj" s mnoha funkcemi včetně ukazatele postavení hvězd v jednotlivých ročních obdobích.
Přijďte se osobně podívat a potěšit se zajímavými i netradičními hodinářskými výtvory našich předků.
Srdečně zvou pracovníci muzea a Jiří Krytinář.     Jan Drahoňovský – ředitel