Stěžejní jsou její díla z oblasti volné grafiky, litografie a malby. Neméně významná je ale též její činnost ilustrátorská, a sice v oblasti učebnic pro základní a střední školy a víceletá gymnázia. V současné době působí jako pedagožka na Základní umělecké škole v Plzni. Výstava seznámí návštěvníky s její tvorbou malířskou a grafickou.

Na vernisáži bude autorka osobně přítomna. O její tvorbě promluví Jiří Hlobil, hudební doprovod obstará Petr Vacek.

V lapidáriu Šolcova statku bude zahájena expozice soch Kurta Gebauera, známého především z jeho tvorby ve veřejném prostoru. Zmíněný umělec dnes již právem patří k nejvýznamnějším osobnostem výtvarného umění u nás i v zahraničí. Jeho provokující figury v pohybu, ženy, trpaslíci apod. můžeme potkat kdekoli v centru města, či parku. Jeho tvorbu charakterizuje jednoduchá forma, nápad.

Kurt Gebauer

Kurt Gebauer je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ale na jeho objektech je patrná i řemeslná průprava, kterou získal na Střední kamenické škole v Hořicích. Mimochodem je i autorem známých zrcátek cen Týtý.

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. července ve 13 hodin v zahradě Šolcova statku. Úvodní slovo přednese sám autor, na tenor saxofon zahraje Josef Žemlička za klavírního doprovodu Bohouše Lédla.

Výstavu pořádá Jan Samšiňák a v lapidáriu potrvá do 21. června 2015. O historii Šolcova statku a výstavní činnosti více na www.solcuvstatek.cz.  Lenka Rancová