V těchto dnech si připomínáme prvního českého světce, který byl oficiálně svatořečen v Římě, (kanonizován papežem Inocencem III. 4. července roku 1204), zakladatele Sázavského kláštera a prvního jeho opata, zemského patrona českého království v době barokního pojetí slovanství, autora Remešského evangeliáře – staroslovanského iluminovaného rukopisu – součásti katedrálního pokladu ve francouzské Remeši, na který při korunovaci přísahali francouzští králové, oporu ve zlých časech, příklad k následování, morální autoritu, patrona horníků, ochránce lidí před ohněm a v neposlední řadě inspirátora mnoha malířů, sochařů i básníků (Legendu o sv. Prokopovi Jaroslava Vrchlického zhudebnil Josef Bohuslav Foerster), i cíl pozornosti badatelů.

Silnou křesťanskou osobnost (uctívanou napříč věky i konfesemi – církví římskokatolickou, pravoslavnou, řeckokatolickou), jenž se svým atributem – ďáblem na řetězu – výmluvně hovoří o duchovním boji a vítězství nad silami temna, svatého Prokopa.

Římsko-katolická farnost Arciděkanství Jičín při této příležitosti zve v neděli 13. července v 10.30 hodin na poutní svatoprokopskou slavnost. Bohoslužbu v kapli sv. Prokopa v obci Drštěkryje slouží jáhen Čeněk Strašík.   Dana Rejmanová