Stane-li se objekt kulturní památkou, vyvstávají s tím výhody i povinnosti. Pozitiva ale převažují. Město Hořice se rozhodnutím sice zavázalo, že bude muset do stavu objektů pravidelně investovat a udržovat je v kondici, na druhou stranu se otevírají dotační možnosti. Majitelé chráněných objektů mohou čerpat peníze z programů ministerstva kultury.

„Na dnešním zasedání je na programu hned několik prohlášení za kulturní památku. V blízké budoucnosti se to ale pravděpodobně nebude opakovat," řekl při setkání zastupitelů místostarosta Aleš Svoboda.

O statusu kulturních památek rozhoduje v našem regionu pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově. Pondělní slovo zastupitelů bylo završením procesu, který započal v posledních letech.

Nejznámější stavbou ze tří nových památek je Masarykova věž samostatnost. „Stavba věže je nejen nádherným a jedinečným uměleckým dílem, ale i vzácným dokladem vlasteneckého smýšlení našich předků, radosti z nabyté svobody a úcty k národním obětem i k prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi," napsal památkář Viktor Blažek.

„Nevím, jestli je věž u kempu dostatečně známá, ale já se tam pohybuji několikrát do roka. Pokud prohlášení za památku jí přinese více peněz na údržbu, je to dobře. Mohlo by to ulehčit městu," uvedl Jiří Havel. 

Svatostánky opět dostaly od zastupitelů zelenou. Příspěvek v pondělí dostala jak Římsko-katolická farnost, která vlastní kostely na Gothardu a v centru města, tak místní Církev československá husitská, jíž zase patří bývalá hořická synagoga.

Kostel sv. Gotharda dostane letos od Hořic 100 tisíc korun. Město na jeho opravu přispívá už osm let. Ale nejen ono. Dalším pravidelným dárcem je Královéhradecký kraj a stát. Svatostánek už spolkl 6,36 milionu korun.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města letos od Hořic dostane 30 tisíc korun na opravu dveří.
V případě bývalé hořické synagogy je situace podobná jako se stavením na Gothardu. I u ní se postupuje po krůčcích. Zastupitelstvo odsouhlasilo pro letošek subvenci 85 tisíc korun, které se připojí k příspěvku od ministerstva kultury (115 tisíc) a Nadačního fondu obětem holokaustu (20 tisíc). Církev sama dodá 28 tisíc korun.