Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se rozpomenou, co hezkého se v roce 2013 v kultuře na okrese událo a přispějí k nominaci. Návrh na udělení Štefana může podat každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele.

Své návrhy zasílejte do 31.prosince 2013 na e-mailovou adresu jivinskystefan@seznam.cz nebo na adresu koordinátorky Štefanské komise Alžběty Militké, Městské kulturní středisko, 509 01 Nová Paka, tel. 493 721 928. V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2013 (I. kategorie) nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti – II. kat.). ⋌(dz)