„Jelikož se jedná o evidovanou kulturní památku, museli jsme zhotovit projektovou dokumentaci, která řeší restaurování objektu a jeho přemístění. Akci chceme dotáhnout do zdárného konce ještě letos," říká starosta Martin Řehák. Socha byla demontována a odvezena do sochařského ateliéru k odborné renovaci. Ta bude stát 130 tisíc korun.


Význačné události


V obci se nyní chystají na dvě události. Nejdříve na první stavbu místního občana na zdejším zámečku. Obřad se koná tuto sobotu. Druhou akcí je červnová oslava hasičů, kteří v obci působí 105 let.