Mezinárodní konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka se konala v Jičíně ve dnech 20. – 22. října 2011 při příležitosti 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí spisovatele.

„Čtvrtkova tvorba oslovuje už několik generací, proto bylo záměrem organizátorů poukázat na její šíři, seznámit s jejími kořeny i nynějším pohledem na ni, naznačit cesty dalšího zkoumání a také zmapovat její ohlas v minulosti i současnosti, doma i v cizině. A v neposlední řadě i v samotném Jičíně," uvádí PhDr. Eva Bílková, hlavní koordinátorka konference i uváděné publikace.

Sborník Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.Souvislosti díla
Díky nyní vydávanému sborníku příspěvků ze jmenované konference se i široká laická veřejnost seznámí se zázemím a souvislostmi Čtvrtkova díla i s jejím dosahem a stále novým zhodnocováním z pera jazykovědců, etnografů, historiků a historiků umění, translatologů a dalších odborných badatelů. Zajímavé jsou rovněž pohledy na Čtvrtkovu tvorbu očima lidí činných v různých médiích a ze zprostředkovatelské praxe, např. knižního ilustrátora nebo autora hudby ke Čtvrtkovým večerníčkům. Velmi poutavé jsou vzpomínky spisovatelových spolupracovníků i ukázky současných kulturních aktivit, které autor inspiroval zejména svou tvorbou pro děti.

„Sborník je sestaven ze čtyřiceti šesti příspěvků přednesených na konferenci i vytvořených dodatečně na přání pořadatelů, vycházejících z podnětů účastníků jednání, kteří se nejen zapojili do diskuse, ale mysleli na celkový záměr konference", uvádí PhDr. Nella Mlsová, PhD., jedna z editorek bohaté a poutavé publikace.

Konferenční sborník, který společně s PhDr. Evou Bílkovou připravil také PhDr. Ivo Navrátil ze semilského archivu, je již nějakou dobu možné zakoupit v jičínském muzeu. Sborník financovalo v plné výši město Jičín.

Jak zmiňuje ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně Michal Babík, k nedávnému výročí Václava Čtvrtka se podařilo sjednotit zájem mnoha jičínských i mimojičínských institucí.

Spolupořadatelství
„Vezměte si, že konferenci pořádala především Knihovna Václava Čtvrtka, konala se v prostorách jičínského gymnázia, sborník vydalo naše muzeum ve spolupráci se semilským archivem a to vše financovalo město. Myslím si, že to je ryzí projev veřejného zájmu souvisejícího s velkou osobností spjatou s Jičínem. A samozřejmě – zapojených institucí bylo daleko víc," dodává Babík.

Bližší informace zájemcům kdykoliv poskytnou PhDr. Eva Bílková (bilkova.sh@seznam), Státní okresní archiv Jičín, Mgr. Jana Benešová (benesova@ knihovna.jicin.cz), ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka Jičín nebo PhDr. Michal Babík: (babik@muzeumhry.cz), ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně.