Žákovský parlament ZŠ a MŠ Bílá Třemešná ve spolupráci se sdružením Podzvičinsko vyhlašuje soutěž, která je určena pro všechny žáky 1. – 9. třid základních škol, kteří se mohou zúčastnit tak, že zašlou svoje kresby, malby a grafiky na dané téma ve formátu max. A3 do 28. dubna na adresu školy – ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 313.

Soutěž Podzvičinska.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na akci Otvírání sezony na Zvičině 2. května, kde budou rovněž předány ceny vítězům. Vítězné práce budou vystaveny v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zvičině.    DM Podzvičinsko