Laskavé tóny skladby Jana Jakuba Ryby budete mít možnost vyslechnout v kostele sv. Jakuba v době adventní. Do svého repertoáru ji znovu zařadila Základní umělecká škola v Jičíně, konkrétně její umělecký orchestr společně s dětmi z pěveckého sboru.

Aby byl dojem z hudebního přednesu umocněn, dětské hlasy doplní zpěváci ze Smíšeného pěveckého sboru Smetana a Foerster. Vystoupení mohou návštěvníci zhlédnout 17. prosince, tedy přesně rok po loňském vánočním koncertu zušky, a to od 15 a 19 hodin. Posluchače čeká navíc další hudební překvapení. Vstupenky si můžete od pondělí zajistit v kanceláři ZUŠ.

Česká mše vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby je i více než dvě stě let po svém vzniku symbolem českých Vánoc a holdem k oslavě narození Ježíše Krista.

Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční, složil 1 374 duchovních a světských skladeb. Hudbě se Ryba věnoval již od dětství, hrál na klavír, housle a varhany. Ovládal několik jazyků, kromě němčiny také francouzštinu, italštinu, latinu a řečtinu.

Po vzoru Voltaira a Rousseaua razil osvícenské myšlenky. Byl vynikajícím pedagogem. Učil děti nejen obvyklým předmětům, ale také „pravidlům společenským, slušnosti, dějinám vlasteneckým, pravidlům zdravovědy a polního hospodářství. A zrušil tělesné tresty. (kov,wikipedie)