Novopacký plenér využili nejen k malování obrazů města a jeho okolí, ale k družnému seznamování po večerech.

Každoroční duše setkání plenéristů, předsedkyně Spolku Podkrkonošských výtvarníků Eva Šinkmanová, k letošnímu setkání řekla: „Každým rokem je úroveň vytvořených obrazů na plenéru lepší a lepší. Stálí návštěvníci naše město dobře znají, mají k němu již určitý důvěrný vztah, a tím samozřejmě se to projevuje i na jejich obrazech. Letos přišli opět noví malíři, kteří mají neotřelý pohled na témata. Vy, naši příznivci, nám každoročně dokazujete, že myšlenka pořádaní plenérů žije a že je nutno v ní pokračovat".

Vystavované obrazy přináší mnoho nových pohledů na Novou Paka a okolí. Jsou zde obrazy z mnoha míst města a jeho okolí, které my Pačáci většinou přecházíme bez povšimnutí a unikají nám i jejich změny. Teprve tyto obrazy nám ukazují, že chodíme okolo něčeho krásného a zajímavého. Vystavovanými plátny jsou zobrazena místa známá, někdy se opakující, ale jsou zde motivy míst, která pravděpodobně ještě nebyla zachycena, nebo ne tímto způsobem. Návštěvníci novopackého městského úřadu mohou vidět obrazy z minulých plenérů rozvěšené v kancelářích nebo na chodbách, protože vždy několik obrazů zde zanechají.

Výstava obrazů účastníků Novopackého plenéru, konaného v rámci projektu Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic, pod záštitou města Nová Paka, je otevřena ještě zítra. Následně budou obrazy putovat do družebních měst Bohuslavice a Pieszyce v Polsku. Potom se část vrátí do Nové Paky.     Míla Pour