Skladby se nesly hlavně v duchu lidové písně. Atmosféra vybízela posluchače přidat se svým zpěvem. Zazněly i díla G.F.Händela, G.P.da Palestriny či A. Dvořáka. Sbor zazpíval pod vedením sbormistryně PaedDr. Boženy Maxiánové.

Paní učitelce Boženě Kubínové, která v našem zařízení nalezla svůj nový domov, zástupci sboru předali jako poděkování pamětní list s fotografií a podpisy zpěváků. Paní učitelka pravidelně navštěvovala koncerty pěveckého sboru Foerster po celou dobu od jeho vzniku v roce 1995.

Velké díky patří hlavně celému pěveckému sboru za krásný kulturní zážitek, kterým dokreslil atmosféru slunečného jarního dne.   Sociální služby města Jičína