Výstavu připravili pracovníci hořického muzea ve spolupráci s Oldřichem Kvapilem, řezbářem dřevěných perníkových forem, a manželi Alešem a Martinou Vostřezovými, kteří pečou staročeské perníky v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou.

Výstava mapuje nejen historii perníku a perníkářství na Hořicku, kterou reprezentují archivní dokumenty i staré perníkářské formy z muzejních sbírek, ale představuje i současnou tvorbu Oldřicha Kvapila, který se řezbářské práci věnuje už více než čtyři desítky let a vysloužil si čestný titul Nositel tradice lidových řemesel. Svou tvorbou navazuje na historické motivy staročeských forem, ale nevyhýbá se ani novým tématům.

Je znám i ve světě, neboť řada jeho výrobků putovala do zámoří – Kanady, USA a Austrálie a perníky se v jeho formách pečou také ve Finsku, Rusku, Polsku a Maďarsku.

V České republice pravidelně předvádí své řemeslo na různých folklórních akcích, např. na festivalu ve Strážnici nebo na Veselém kopci u Hlinska. Svého nástupce si vychovává v panu Aleši Vostřezovi, neboť správný perníkář musí umět vyrobit i dřevěnou formu. Manželé Aleš a Martina Vostřezovi se zabývají pečením staročeských perníků už dvě desítky let a jejich výrobky přinášejí radost při různých jarmarcích a slavnostech.

Své umění ochotně předvádějí v muzeu perníku – v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. Pro hořickou výstavu napekli krásné perníky v historických i nových formách a je opravdu nač se dívat.

O svém řemesle, které je pro ně nejen prací, ale hlavně velkým koníčkem, při vernisáži promluvili Oldřich Kvapil (na snímku nahoře) i Aleš Vostřez (na snímku dole).

Lidí přišlo ještě více, než mohla pojmout Malá síň muzea, což však účastníkům neubralo na dobré náladě, k níž svými písničkami od srdce přispěli velkou měrou hudebníci a zpěváci skupiny Ze šuplíku.

Kdo by se chtěl o perníkářském řemesle dozvědět víc, může se zúčastnit perníkářské dílny, která se uskuteční v hořickém muzeu ve dnech 12.-14. listopadu. Výstava potrvá až do 20. prosince a otevřena bude denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.  Oldřiška Tomíčková