Díky její iniciativě se v centru otevřelo pohádkové infocentrum, které přibližuji nejen svět pohádek, ale i historii obce s jejími starými řemesly.

Na sklonku léta, předposlední zářijový týden, se tu uskutečnilo první Peckobraní – Peckohraní.

Náměstí se proměnilo v malý trh, kde si příchozí mohli zakoupit čerstvou zeleninu, ovoce, hrnkové květiny,pouťové mlsoty, korále, ale i krásné dřevěné hračky a důmyslné drobnosti.

Pestrá nabídka
„Chtěli jsme zabavit velké i malé. Na náměstí stojí stánky s historickými řemesly a regionálními produkty. Nachystány jsou dílničky pro děti a spousta občerstvení a hudby," popisuje akci Naďa Hamanová. Ukazuje nám medaile, připravené pro soutěžící.

Zdroj: Youtube


Odpoledne děti vypouštěly balónky štěstí a potom se zaposlouchaly do pohádky o nepoctivém pekaři, který okrádal lidi a nakonec zrovna v sobotu skončil v peckovské kašně. V kostele sv. Bartoloměje se konal křest malé Lojzičky z peckovských pohádek. „Chceme přiblížit staré zvyky," vysvětluje Naďa Hamanová. Oživla i fara. Tady se promítaly staré filmy a prohlížely fotografie, Maminy z Jilemnice tu sehrály loutkové divadlo. Otakar Franěk z Milovic z okresu Nymburk přijel s dřevěnými hračkami a důmyslnostmi, které sám vyrábí.

„Jsem zklamán, čekal jsem, že tu budou regionální řemeslníci, ale abych se díval na balónky a perníková srdce, to jsem sem nemusel jezdit," konstatoval. Na regionální produkt podle něho lidé slyší, vědí, že si kupují českou kvalitu. Výrobou hraček se prý dá uživit. „Z práce ale nebudete v životě bohatý," dodává.