Naše země přinesly mnoho obětí v podstatě v každé i malé obci a byť tato válka přinesla v konečné fázi pro nás po mnoha staletích i svobodu, tragické bylo to, že proti sobě bojoval i bratr s bratrem v doslovném i přeneseném slova smyslu.

V pondělí 28. července v obřadní síni zdejšího zámku od 18.00 nejprve v podání Dany Rejmanové mohou účastníci vyslechnout citace z deníku vojáka z našeho regionu- poručíka L.Žalského. Po tomto výmluvném dobovém svědectví a Seifertově básni pohovoří prof. Robert Kvaček na téma „Průběh Velké války" a naváže tak vlastně na svou skvělou přednášku na toto tema, kterou měl nedávno v knihovně.

Následovat budou písně I. války v podání Řehečského kvarteta. Město Jičín zajistí přímo v sále rozdání světelných kahánků, které si účastníci mohou odnést na hřbitov k soše vojáka/foto/.Tam povede pietu R.D.Mgr.Jan Novotný, farní vikář přibližně ve 20.45 a všichni mohou tak důstojně vzpomenout vojenských obětí nejen této války, ale i našich padlých v dalších bojích za lidskou svobodu…   za Paměť a svědomí Jaroslav Veselý