Zatímco odborná komise vybírá ve čtyřech kategoriích mezi 27 nominovanými, veřejnost může letos poprvé hlasovat v anketě PAMÁTKY DĚKUJÍ. V této anketě má možnost veřejnost podpořit svého favorita. Vítěz bude vyhlášen, spolu s vítězi vybranými v jednotlivých kategoriích odbornou komisí, 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně.

Želízko v ohni
Za Královéhradecký kraj byla nominována obec Radim za záchranu domu čp. 41. Poloroubený podsíňový venkovský dům z druhé poloviny 18. století chátral řadu desetiletí bez základní údržby, ačkoliv v něm stále bydlel jeho vlastník.

V roce 2008 se dokonce část stavení zřítila a hrozil mu celkový zánik. Ujala se ho obec Radim, která jej nejprve odkoupila od majitele, poté podala ve spolupráci s památkáři návrh na jeho prohlášení kulturní památkou, provizorně ho zajistila a připravila projektovou přípravu obnovy, s níž se začalo v roce 2013.

Netypická stavba
Toto stavení má netypické dispoziční uspořádání, které napodobuje městské podsíňové domy – z průčelní podsíně na štítové straně se totiž vstupuje do podélné síně, která sousedí s obytnou světničkou a dvěma komorami; ve venkovském prostoru jde o unikátní řešení.

Při obnově byla zřícená část domu nahrazena nově vybudovanou a dochovaná roubená část byla citlivě rekonstruována. Jedinečný dům tak nyní může sloužit lidem v Radimi jako místo setkávání, muzeum obce a také jako prostor pro konání kulturních akcí.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem v Královéhradeckém kraji je naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Josefově zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Monumenta vivent a spolu s Městským muzeem v Jaroměři pořádá přednáškový cyklus Mezi řádky. Další informace najdete na www.npu.cz.

Hlasovat můžete do konce srpna 

Své favority může letos poprvé podpořit i veřejnost; do konce srpna mohou všichni zájemci dát svůj hlas jednomu z nominovaných kandidátů v anketě na webových stránkách Národního památkového ústavu.

Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání cen NPÚ Patrimonium pro futuro uděleno i ocenění veřejnosti PAMÁTKY DĚKUJÍ. Hlasovat můžete na http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/.

„Po loňském úspěchu Jakuba Děda, který získal ocenění v kategorii Prezentace hodnot za činnost ve sdružení Omnium, jenž se dlouhodobě věnuje prezentaci a obnově broumovské skupiny kostelů, může letos uspět i obnova podsíňového domu v Radimi v kategorii Záchrana památky," věří ředitel josefovského pracoviště Jiří Balský.    Eva Macková