Moderátor, student David Broul, který se svého úkolu po celý večer zhostil na výbornou, představil nejprve složení kapely – Ladislav Dvorský – saxofony, Jiří Kytler – trombon a zpěv, Václav Novák- trubka a zpěv, Zdeněk Kavan ml. – bicí a zpěv, Jan Braun – piano, Jaroslav Fejfar – kontrabas. Návštěvníci se od Davida Broula dozvěděli o historii swingu v Nové Pace a následně při uvádění jednotlivých skladeb je zařazoval do let, ve kterých vznikly. Rovněž seznámil posluchače s jejich autory a s dalšími podrobnostmi týkajícími se následné hrané skladby.

Ti dříve narození návštěvníci se pamatují na poválečný Alcor a na pozdější Metronom. Po krátkém odeznění výše uvedených orchestrů se v roce 1960 osamostatnili mladí muzikanti, kteří se vrátili z vojenské základní služby a založili „Novopacký Dixieland", jehož hudba obsahovala osvědčené dixielandové standardky. Tento orchestr začal hrát na pravitelných nedělních „čajích" v hotelu Centrál. Jeho účinkování však bylo bohužel brzo zrušeno v duchu tehdejších idejí „hudba ze západu není vhodná pro výchovu socialistického člověka, ale pouze pro pobavení a výstřelky chuligánů".

Proto tito hudebníci založili novou skupinu, kterou nazvali Synchron, a dixieland hráli pouze jako doplňkový žánr. Tento velký taneční orchestr si v krátké době získal u posluchačů velkou popularitu a oblibu. Pačáci se s ním setkávali na plesech, Šibřinkách nebo velikonočních Mrskutech v sokolovně.

HUDEBNÍ VZORY
Vzorem pro Synchron byl orchestr Gustava Broma a zásluhou Novopačáka, jazzového publicisty Antonína Truhláře, kterého příznivci džezu znali pod přezdívkou „Tonda džez", se sám tento slavný kapelník dokonce přijel zúčastnit i některých zkoušek kapely. V roce 1967 byl orchestr zúžen a v tomto novém obsazení trvala jeho éra 19 let, po kterou opět svou hudbou bavil lidi na plesech, a různých tanečních zábavách.

V roce 1986, u příležitosti šedesátin Antonína Truhláře, došlo při jízdě městem na valníku s hrající skupinou hudebníků k náhodnému založení Evergreen Dixieland Bandu. Antonín Truhlář poskytoval orchestru desky a magnetofonové pásky získané ze zahraničí a z těchto materiálů bylo možné upravit aranžmá pro Evergreen Dixieland Band.

Orchestr se dostal v dalších letech do povědomí nejen milovníků swingové hudby v Nové Pace, ale daleko za hranicemi města, dokonce i republiky. Hostoval v Žitavě, Aschaffenburgu, jeho hudbu znají v Praze, v Semilech, Rychnově, ve Slaném, Špindlerově Mlýně, v Jablonci, Hořicích, v Lázních Bělohradu a dalších městech.

Ladislav Dvorský vzpomněl na hudebníky, se kterými dříve v kapelách hráli, ale dnes bohužel již nejsou mezi živými. Z nejznámějších byli jmenováni trumpetista Jirka Makovička a pozounista Zdeněk Kaván.

REPERTOÁR
Repertoár při středečním vystoupení měl velice široký záběr s téměř stoletým rozsahem skladeb od dvacátých let minulého století, až po nedávnou dobu. Sálem zazněly skladby, jako Sant Louis Blues, na které si vzpomínali dříve narození návštěvníci. Největší odezvu v publiku měla sóla jednotlivých hráčů, která byla v průběhu skladby odměňovaná velkým potleskem spolu s hlasitými projevy souhlasu. Největší ohlas mělo více jak pětiminutové sólo bubeníka Zdeňka Kavana, ale i při ostatních sólistech si přišlo publikum na své.

Skladby vylepšili zpěvem Jirka Kyttler, Zdeněk Kavan a Václav Novák. Zvláště posledně jmenovaný na sebe upozornil podobou s legendárním Louisem Armstrongem, ne vizuálně, ale stejným hudebním nástrojem – trubkou a také basem, kterým zpíval svá sóla. I když již kapela hrála za mohutného povzbuzování návštěvníků tři hodiny, milovníci swingu v sále vestoje stále tleskali a skandovali, ji nechtěli propustit, až teprve po dalších dvou skladbách se muzikanti rozloučili. Před tím ještě vystoupili na jeviště místostarostové Milan Pospíšil a Pavel Bouchner spolu s ředitelkou Romanou Martincovou poblahopřáli členům kapely ke 30. výročí jejich vynikající činnosti.

Dixielandové skladby vyplnil dvěma vstupy skvělý dabér, bavič a nejlepší český imitátor Václav Faltus, který dnes umí napodobit 257 hlasů populárních herců, zpěváků i politiků, a svým vystoupením rozesmál a pobavil publikům.    Míla Pour