Nicméně jeho packou dílnu opouští jedno zdařilejší dílo za druhým. Tím posledním, se kterým se ve svém ateliéru doslova mazlí, je socha Švejka v životní velikosti.

Zatím shlíží hlavní postava Haškova románu Dobrý voják Švejk z lavičky pouze v hliněném provedení, ale v brzké době bude v nedaleké kalské peci odlita do bronzu.

Usměvavý Švejk, sedící na lavičce, pak ozdobí renovované centrum v Kralupech nad Vltavou. Kam se Švejk přesně usadí, v tom už mají místní švejkologové, kteří zakázku objednali, jasno. Byli jsme u toho, když si přijeli hliněného Švejka prohlédnout.

JAK SE ZRODIL PRVNÍ ŠVEJK

„Jsme partou, která se spřátelila nad plzeňským pivem, a když jsme se zanořili do švejkologie, tak jsme překvapivě zjistili, že Švejk nemá v Česku žádnou sochu. A s Kralupy to má úzkou spojitost. U nás existovala reálná postava, náš drogista Vaněk, který si byl s knižní podobou Haškova románu velice podoben, a dodnes je na náměstí drogerie Jana Vaňka.

Dodnes jsou tu i žijící potomci a s nimi jsme se spřátelili. Provádíme celkovou rekonstrukci našeho náměstí, kam jsme chtěli zařadit i nějaký veselý prvek. A když Švejka, tak ztvárněného Rudolfem Hrušínským, který vyhlíží drogistu Vaňka," popisuje záměr financovaný veřejnou sbírkou, iniciovanou Spolkem pro instalaci Josefa Švejka v Kralupech, Kamil Hainc a připomíná nejznámější větu z Haškova díla, která poukazuje na spojitost s městem.
„Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup." 

Sbírka probíhá pod patronací zdejší radnice a za dva roky se díky ní podařilo nashromáždit přes půl milionu korun.

Stolní společnost kolem Josefa Švejka má svoji základnu v Rrestauraci u Kohouta a jak říkají její členové, kolonizuje planetu. Úzce spolupracuje také se zahraničím a samozřejmě i s přímými potomky spisovatele Jaroslava Haška, vnukem Richardem Haškem a pravnukem Martinem.

Cílem záměru je podpořit kralupský patriotismus a přispět originálním prvkem k probíhající revitalizaci centra města. A zatraktivnit Kralupy pro návštěvníky.

„Zajímali jsme se o to, z čeho sochu odlít a pomalu jsme si dávali informace dohromady. Začali se nám ozývat sami sochaři, nejvíc nás zajímali tvůrci, kteří mají za sebou realizaci nějakých postav. Veřejná sbírka je velký závazek a pak jsme chtěli ztvárnit Rudolfa Hrušínského tak, aby to byl opravdu on. Nakonec volba vyplula na pana Králíčka. Výsledek se nám moc líbí, je to živá figura a věřím, že i to finální hovínko pro štěstí se také podaří," říká k vypodobněnému Švejkovi, který sedí na lavičce a na noze má uvelebeného stájového pinče. Oba hledí směrem na drogérii a vyhlíží drogistu Vaňka. Na zemi u lavičky ještě chybí psí hovínko pro štěstí.

Socha má být hotova koncem roku, slavnostně odhalena bude zřejmě v květnu nebo červnu příštího roku.
„Jedna socha Švejka je v Putimi, ti nás předběhli, jinak o žádné nevíme, ale ta putimská nemá tak propracované detaily jako bude mít ta naše. Vše jsme konzultovali i s odborníkem na uniformy," říká k dílu další švejkolog Václav Gabriel, který kontroloval i výložky uniformy.

Dobrý voják Švejk ožil v díle spisovatele Jaroslava Haška. I když byl Švejk za války prohlášen notorickým blbem, svoji nadsázkou a zdravým rozumem poukazuje na nesmyslnost války.


Autor Albert Králíček nám pak vysvětluje, jak se podaří hliněnou skulpturu, usazenou na lavičce, odlít do bronzu.

„Tak na to je vychytávka. Přímo v ateliéru vznikne forma, která se poté odveze do slévárny. Tady se zhotoví voskový odlitek, znovu se zaformuje a pak se odlévá v bronzu."

S dílem je spokojen. „Všechny chyby se snažím eliminovat. Zatím si myslím, že socha má úspěch a každý, kdo ji viděl, odchází z ateliéru s úsměvem."

K zrodu Švejka Králíček vysvětluje. „Nejdříve jsem si vyrobil malý model. Pak jsem vytvořil jádro, které začnu obalovat hlínou a dochází k modelaci. K dílu se postupně vracím, abych objevil věci, které bych mohl při rychlé práci opomenout," popisuje svoji tvorbu uznávaný sochař.

Socha prý nebude závratně těžká. „Váha je odvislá od tloušťky vosku, zhruba to bude 130 kilogramů. Ukotvena bude v nohou a na samotné lavičce, kterou si dodali z Kralup," přibližuje poslední detaily.