K tanci a poslechu hrála vždy kapela Příchvojanka. Přes dvacet let není v Ostružně hospoda, ale hasiče to nezlomilo a bál stále pořádají. S jeho přípravou pomáhají i příznivci ostruženského hasičského sboru. Letos se plesalo v Motorestu ve Starém Místě a hrála skupina Medikament.

Večer probíhal bezvadně, všichni si krásně zatancovali a bohatá tombola se všem líbila.  Zdena Richterová, místostarostka obce