Víkendová akce je velkého rozsahu, do obce zvete k vystoupení i umělce zvučných jmen. Nabízí se otázka, kdo slavnosti financuje, zda se vám daří získávat dotace?
Ostroměřské slavnosti jsou financovány z rozpočtu naší obce. V minulých ročnících jsme zavedli symbolické vstupné ve výši 100 korun platné pro oba dva dny. Děti do 18 let měly vstup zdarma. Žádali jsme Královéhradecký kraj o dotace minulých ročníků, ale vždy neúspěšně. Letos jsme o dotaci již nežádali, protože její zpracování je nerentabilní z časových důvodů. Protože jsou letošní slavnosti spojeny se sjezdem rodáků, vstupné nebylo zavedeno. Cenu produkcí za vystoupení se snažím vždy ,,vylicitovat", takže si například letos můžeme dovolit i vystoupení Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory Beat. Snahou je získat i finanční prostředky prostřednictvím reklamy větších firem, které máme v Ostroměři a okolí. Dále se finanční prostředky získávají pronájmem ploch i dalším prodejcům. Z našich slavností nechceme mít pouťovou atrakci, takže jejich provozovatele odmítáme. Výjimkou je například skákací hrad pro děti, který si letos pronajímáme. Občerstvení nám zajišťují naši hasiči z SDH Ostroměř společně s Klubem žen. Smyslem je, že tito jejich zástupci mají možnost finančního přivýdělku pro svoji spolkovou činnost. A tak by to mělo být.

Ekonomika státu je v útlumu, lidé mnohde ztrácí zájem i o kulturu. Jaká je návštěvnost slavností? Můžete porovnat?
Osobně si myslím, že vždy se budou chtít lidé bavit. Pokud bych měl porovnat jednotlivé ročníky, měli jsme poměrně vysokou návštěvnost, čítající odhadem od 800 do 1500 příchozích včetně dětí, a to navzdory ,,krizi". Odhadoval bych tedy shodné parametry návštěvnosti. Určitě se významně zvětšila za poslední dva roky nedělními programy, které jsou cílené pro starší generaci. Jsem přesvědčen, že v předchozích ročnících byla cena dostupná pro každého. V loňském roce se uskutečnilo vystoupení Petra Spáleného s kapelou. Za normálních okolností by vstupenka na tento koncert stála minimálně dvě stě padesát korun. Pro naše návštěvníky to byla symbolická stokoruna, ale za komplexní program dvoudenních slavností.

Letošní akce je dokonce třídenní a je spojena se sjezdem rodáků. Na co se mohou příchozí těšit? Co jim jako hudební skladatel a odborník doporučíte?
Pro naše rodáky je v pátek podvečer připraveno posezení při hudbě a následně proběhne projekce nově nalezených filmů z kraje 70. let minulého století. Dále je připravena výstava kronik ve velké zasedací místnosti na obecním úřadě, v MKS proběhne výstava loutek. Bude otevřeno muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana doplněné o novou expozici našich dalších významných rodáků a v plánu je i prohlídka loutkového divadélka ,,Matěj" včetně jeho technického zázemí. V Základní škole Eduarda Štorcha se uskuteční výstava prací s prezentací školy a mateřské školy.

Pro návštěvníky sobotního programu bych rozhodně doporučil vystoupení Josefa Vágnera, ukázku tance se psem (DogDancing), dále vynikající taneční skupinu Caramelku, hudební skupinu Elton John Revival, taneční zábavu se skupinou Servis-Vokap. Třešničkou by měl být slavnostní ohňostroj s mluveným slovem na moji hudbu. V neděli si určitě nenechte ujít koncert vynikající dechové hudby Táboranky a konečně vystoupení legend československé bigbeatové a folkové scény Hany a Petra Ulrychových, které by mělo být vrcholem letošních slavností spojených se sjezdem rodáků

Slovo závěrem
Vždy každému říkám, že pořádáme multigenerační slavnosti, nikoliv festival. S programem pro děti až po seniory. Jsem tomu rád, že se vše dosud daří a mé vize díky všem lidem, kteří se na slavnostech podílejí, jsou naplněny. Slavnosti vstupují do pátého ročníku. Byl bych rád, aby se jejich tradice zachovala a pokračovala v dalších letech. Protože jsou pro lidi a o lidech. V tom vidím jejich smysl…
⋌Stránku sestavila Iva Kovářová