V tom mu ale zabránila nedoslýchavost na jedno ucho a mladý Quido na radu svého učitele vystudoval Sochařsko-kamenickou školu v Hořicích. Odsud jeho kroky vedly do Prahy, kde se vzdělával u Josefa Václava Myslbeka. Učitelovo dílo „Ctirad a Šárka" přetvořil dle svého pojetí, které se dočkalo většího obdivu než původní zpracování a Quido Kocian tak přerostl svého kantora.

Hodně cestoval a v roce 1901 vymodeloval „Mrtvého Ábela", který je označován za jedno z jeho nejlepších děl. O pět let později přijal místo profesora na hořické škole a Prahu navždy opustil. V Podkrkonoší se oženil, založil rodinu a také 3. ledna 1928 zemřel. Je zde rovněž pochován. Kocianovo dílo spojuje prvky symbolismu, exprese i secese.    Šárka Jebavá