V Hradci Králové studoval umělecké zámečnictví, v Praze pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole. V roce 1903 se na pět let usadil na Akademii výtvarných umění. Odsud však dostal pokyn odejít, neboť „pracoval po celý rok mimo školu a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím uměleckým cílům". Na začátku své tvorby se nechal ovlivňovat především zahraničními umělci.

„Skicu venkovského děvčete" stvořil pln dojmů z Muncha, „Baruši" inspiroval Cézanne, „Kvetoucí jabloň" van Gogh. Pak už si začal hledat svůj osobitý styl, při kresbě tuší si procvičoval základy fauvismu.

V roce 1911 se v obrazu Idyla objevila kombinace červené a modré, kterou používal další řadu let. Dopad na něj měl i střet s kubismem, patřil do Spolku výtvarných umělců Mánes, posléze přistoupil ke krajinným motivům.

V jeho dílech se objevují i květiny a zátiší. Získal titul národní umělec a dnes je jedním z nejvyhledávanějších autorů moderního umění. Václav Špála zemřel 13. května 1946 v Praze. ⋌(sar)