Od roku 1941 studoval etnografii a filozofii na Lateránské univerzitě ve Vatikánu, o čtyři roky později studoval první zmiňovaný obor též na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1949 získal titul PhDr., o patnáct let později rovněž titul CSc.

Jeho zájem se soustřeďoval na indiánské kultury, které díky své činnosti značně zpopularizoval. Studoval komunitu Aymarů a Mapučů, působil jako vedoucí expedice do Chile.

V šedesátých letech spolupracoval s dr. Roudným na slovníku moderní aymarštiny, který však nakonec zůstal v listové podobě. Jako muzejník vycestoval do Číny, Koreje, Vietnamu a Mongolska. Při výzkumných pobytech nashromáždil velké množství artefaktů, které obohatily české sbírkové fondy.

Václav Šolc zemřel 16. července roku 1995 v Praze.⋌ (sar)