Na jeho místě se nyní tyčí pamětní kámen, který připomíná významného rodáka. Václav se na filozofické fakultě v Praze zabýval etymologií a studiem baltických jazyků, po získání doktorátu v roce 1921 se vydal pro další vědomosti do Paříže.

Když se vrátil, věnoval se výuce na gymnáziích v Čechách i na Slovensku. V roce 1931 se mu povedlo habilitovat na docenta v Brně, o dvacet jedna let později se dostal na pozici proděkana fakulty. V centru jeho zájmu stál vždy jazyk. Zkoumal vznik slov, změny jejich významu, ale i historii a kulturu slovanských národů.

Atraktivní pro něj byla rovněž mytologie. Je podepsán pod díly Česká a slovenská jména rostlin či Etymologický slovník jazyka českého, která patří k jeho nejznámějším. Některé práce publikoval ve francouzštině. Václav Machek stál u zrodu etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český. Život strávený prací ve vystudovaném oboru dospěl ke svému závěru 26. května 1965 v Brně.