Na svět přišel jako jedno z dvojčat, jeho bratr Jan však zemřel. Studiem na gymnáziu v Hradci Králové se připravoval na povolání učitele, kvůli vadě řeči se však rozhodl pro práva.

Pracoval jako sekretář Českého muzea, vyzkoušel si i práci archiváře hlavního města a vedl pomocné úřady pražské. Byl členem Královské české společnosti nauk a Matice české, kde se podílel na formování spisovné češtiny. Karel Jaromír Erben měl mnoho přátel známých jmen – stýkal se s Karlem Hynkem Máchou či například Františkem Palackým.

Rád sbíral lidovou poezii, ve které hledal náznaky starých mýtů a kterou později vydal. Veřejnosti je však znám především jako autor Kytice z pověstí národních, v níž se objevuje kromě jiných například báseň Svatební košile, Polednice či Vodník. Karel Jaromír Erben zemřel ve věku 59 let v Praze.   (sar)