Jen několik kroků od jejich domu bydlel proslulý český houslař Josef Metelka, jehož blízkost dovolovala, aby k němu Benjamin chodil do učení. Poté se vydal do světa na zkušenou. Pracoval v Německu i v české firmě Volf. Zde jej také zastihla zpráva o smrti jeho mistra, a tak se po čase vrátil zpět do Pasek, aby ve svých čtyřiadvaceti letech převzal Metelkův závod na výrobu hudebních nástrojů.

Ten vedl až do roku 1894, kdy dům prodal a odstěhoval se do Jičína na Husovu třídu naproti vjezdu do sokolovny. Později se přemístil naproti dnešní knihovně do Fügnerovy ulice č. p. 193. Sláva spojená s jeho povoláním sahala až za hranice naší země. Vyrobil na šest tisíc houslí, viol, kontrabasů a violoncell.

Nástroje stavěl podle Stradivariho a Guarneriho, přičemž používal laky vlastní receptury. Uměl dobře německy a francouzsky, učil se také rumunsky, maďarsky, polsky a čínsky. Vychoval řadu muzikantů. Svou notami posetou životní pouť završil 23. dubna 1931 v Jičíně.