Ten byl jedním z prvních spolků na území Čech, které vznikly po pádu Bachova absolutismu. Františka lze nalézt na seznamu sbormistrů, kteří v souboru působili. Spolu s ostatními představiteli Hlasoně se významně podílel na šíření kolektivního zpěvu v oblasti Podkrkonoší. Stál u zrodu první české pěvecké a hudební župy. ¨

Novopacký rodák, učitel a dirigent podnítil své kolegy k tomu, aby se 4. května 1890 sešli na zdejší radnici k informační schůzce. Na místo dorazili zástupci patnácti zpěváckých spolků, kteří župu společně založili. František Záhorský vedl rovněž skupinu Vlastimil. Novopacký hudební skladatel figuroval také na postu kapelníka městské hudby.

Jeho skladby jsou uchovány v místním muzeu. Z děl lze jmenovat počiny jako jsou Opera Lea či redigování sbírky České zvuky. Hudebníkovo srdce dotlouklo 14. února roku 1918 v Praze.