V místním kostele se uskutečnila nepříliš běžná slavnost – vysvěcení šesti nových zvonů, které byly pořízeny díky veřejné sbírce. Přispěli lidé nejen z Libuně, ale také z Jivan, Březky, Libunce, Jinolic, Kněžnice, Javornice, Pařezské Lhoty, Holenic a další farníci Římskokatolické farnosti Libuň. Sbírka byla iniciována farářem Františkem Kocmanem, který zároveň na mši všem veřejně poděkoval.

Zhotovitelem zvonů se stala dílna Josefa Tkadlece z Halenkova. Každý ze zvonů má své jméno. V kostele vystoupily v krojích rovněž děti s kulturním pořadem, pro veřejnost bylo připraveno pohoštění v místní sokolovně. Zpřístupněn byl také areál místní fary. Již tenkrát byla plánována její postupná rekonstrukce, což se do dnešních dnů daří.