Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobyt více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost. Původ hradu se datuje do 13. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Vartenberka, který nechal postavit dlouhý sál a věž jako obrannou pevnost.

V roce 1456 se Jan Zajíc z Hazmburka stal majitelem hradů Kosti, Trosek a Skalního Hradu a zúčastnil se povstání proti králi Jiřímu z Poděbrad. Roku 1490 jeho syn prodal Kost a Trosky nejvyššímu kancléři Království českého Šelmberkovi. Kost byla zaplavena dluhy a roku 1542 hrad koupil Jan Biberštein.

Ten nechal přistavět renesanční křídlo s velkou kuchyní podél cesty, která vedla k hradu. Jan Biberštein byl bezdětný, Kost zdědila jeho neteř se svým manželem Kryštofem Popelem z Lobkovic, který s ní často pobýval právě na hradě Kost. Kryštof Popel z Lobkovic nechal přistavět pivovar, Lobkovický palác a další hospodářské budovy, jež byly opevněny a připojeny k hradu.


Plány


Albrecht z Valdštejna koupil Kost a plánoval její přestavbu na venkovské sídlo, ale jeho plány byly roku 1634 jeho smrtí zhaceny. Hrad se stal majetkem rodu Černínů, ale v tomto období byl hrad zchátralý a používán jako sýpka. Poté byl hrad prodán Václavu Kazimíru Netolickému z Eisenberku, který změnil Kost a její okolní pozemky ve fideikomis. Václav Kazimír Netolický z Eisenberku byl muž skromného původu, šikovný, vypracoval se z barona na hraběte a stal se důležitou postavou na českém královském dvoře.

Ve své podstatě byl ale nešťastným člověkem. Jeho syn neměl žádné děti a fideikomis byl předurčen k předávání z jednoho rodu na druhý po ženské linii z důvodu nedostatku mužských dědiců. Každá z dědiček si pak přidala ještě ke svému vlastnímu jménu příjmení Netolický.


Dědictví


V roce 1879 zdědil Ital Flaminien Cavaliere dal Borgo hrad Kost po svém strýci Eugenu Vratislavovi Netolickém z Mitrovic a přidal si příjmení Netolický s hraběcím titulem ke svému vlastnímu jménu. Flamino dal Borgo se naučil česky a vydal se na cestu do nové cizí země, aby si prohlédl svůj nový majetek.

Anna Maria dal Borgo Netolická, vnučka Flamina dal Borgo a výhradní vlastník hradu Kost, cestovala mezi Itálií a Československem až do doby, kdy byl hrad v roce 1948 zabrán komunistickým státem. V tomto čase nebyl hrad obýván. V období vlády komunistického režimu byl hrad přeměněn v muzeum gotického a renesančního umění. Během té doby žila Anna Maria dal Borgo Netolická v Itálii a provdala se za Norberta Kinského, dalšího člena známého českého aristokratického rodu žijícího v exilu. Společně vychovali dva syny Giovanniho a Pia.
Po sametové revoluci byl v roce 1992 hrad Kost a přilehlé pozemky navráceny Giovannimu Kinskému dal Borgo, jehož zájem o střelné zbraně a pistole pobídl k vytvoření výstavy v prostorách muzea v prvním patře.

Vstupné
Letošní vstupné bylo o trochu navýšeno: plné je 120 korun (vloni 100), zlevněné je 80 (vloni 70). Nově je zavedeno vstupné 90 korun pro seniory. Za prohlídku mimo návštěvní dobu dáte 200 korun, příplatek za fotografování je 100 korun.

Projekt
Na hradě Kost je zahájen nový projekt Otevřete 13. komnatu… Jak to celé funguje? Na počátku nebylo vždy slovo. V našem případě je na počátku cestovní pas. Teprve s ním v ruce se dostanete do blízkosti tajemných postav z minulosti, magických průvodců našimi 10 historickými sídly, kteří k vám promluví a provedou vás komnatami, jimiž v minulosti kráčeli ve společnosti urozených oni sami a v jejich závěsu pak dějiny. Po získání celkem 7 z 10 možných klíčů budete moci před vámi vybranou 13. komnatou (rozhodnete se pro 13. komnatu některého z hradů, zámků nebo kláštera?) prohlásit ono pověstné „Sezame, otevři se!". Co se stane pak, zůstane až do toho okamžiku tajemstvím…

Zahajovací slavnost k tomuto projektu je na Kosti naplánována na 9. června, zve vás kat Heřman:

Spodní nádvoří 10.00 – 17.00
pódium –vystoupení kata s veřejným procesem
Vynesení rozsudku soudcem podle středověkého práva
Vystoupení šermířských a tanečních skupin.
Vystoupení je plánováno na 1 hodinu 45 minut.
Opakování ve smyčce čtyřikrát za den.
Soutěže pro děti v areálu občerstvení s drobnými výhrami.
Hra, 9.30 – 16.30
Oživené prohlídky – Život v hradních palácích v době Petra z Vartemberka
Pochoutky středověku v černé kuchyni
Ukázky společenských tanců gotiky
Katovské prohlídky s tajemnou postavou
Prohlídky budou probíhat celý den po půl hodině
Rytířský turnaj pod hradem Kost od 14 hodin

Do památky ale můžete zavítat z mnoha jiných důvodů. Například od května do září se tu prezentuje princ Richard s legendární skupinou Haraldos. Rytířské souboje určitě uchvátí děti i dospělé. Další novinkou je zprovoznění hradní restaurace U Draka, která se nachází v areálu památky. Nabízí padesát míst uvnitř zařízení a dvě stě ve venkovním posezení. ⋌(tz)